ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

នីងបូជីនឡៃគីមីខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៦ ផ្លូវក្វាងស៊ីទីក្រុង Xiao'Cao'E តំបន់ឧស្សាហកម្មគីមីទីក្រុង Yuyao ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

អ៊ីមែល៖jl@jinlai-chem.com

ទូរស័ព្ទ

+ ៨៦-៥៧៤-៦២៥៨១៥២៨

+ ៨៦-៥៧៤-៦២៥៨៩០៣៨

+ ៨៦-៥៧៤-៦២៥៨៩៣៣៨

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-១៣៨៥៧៤៩៦៦៩៣

ទូរសារ

 + ៨៦-៥៧៤-៦២៥៨៧៥២០

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?